L'OBESITAT

1.Què és la malaltia?

És la condició del cos en la qual la quantitat de greix acumulat aporta risc per la salut.

L’obesitat consisteix en l’acumulació excessiva de greix o sobrepès superior al 40% de límit aconsellat segons l’alçada de la persona. Les persones afectades per l’obesitat solen ser esclaves de la bàscula i el mirall, quan si miren o si pesen expressen la gana de certes emocions; tristesa, frustració, ràbia, l’ansietat o l’estrès. 

​​

2.Causes (com ens afecta)

 Hi han de dos tipus:

-Externes: Alimentació, falta activitat física.

-Salut: Trastorns, problemes a les glàndules.

Per l’abandonament de les dietes tradicionals, substituïdes per d’altres molt riques en hidrats de carboni i greixos.

3.Curació i especialistes que la tracten, empitjora?

Has de fer una alimentació equilibrada i activitat física freqüent.

Si empitjora, pot arribar a ser mortal.

4.Transmissió:

No hi ha transmissió.

5.Curiositats:

-Les dones estan més propenses que els homes de ser obeses en tots els grups d'edat. 

-Els nadons nascuts de mares obeses tenen un major risc d’asma. 

 

6.Exemples que coneixeu:

Adele